Zadanie 1. Praca socjalna z rodzinami – harmonogram

Pracownicy socjalni pełnią dyżury w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 7, II piętro, pokój nr 11.

  • poniedziałek w godz. 800 – 1600
  • wtorek w godz. 800 – 1600
  • środa w godz. 800 – 1600
  • czwartek w godz. 800 – 1600
  • piątek w godz. 800 – 1600

Zasiłki celowe dla uczestników projektu

(planowana realizacja od I.2022r. do VI.2023r. – wypłacane raz na kwartał)

Marzec/ Kwiecień 2022

Czerwiec 2022

Wrzesień 2022

Grudzień 2022

Marzec 2023

Maj 2023